Hvis der skal indbetales penge til DcH Langeland (kontingent, gebyr for konkurrencer eller lignende) kan beløb overføres til nedenstående konto:

Bank: Nordea
Registreringsnummer: 5630
Kontonummer: 8311705351

Kasserer

Inger Vinding

Mail: dchlangeland@gmail.com